137 mln euro na farmy wiatrowe: tak w zieloną energię inwestuje Tauron

psav zdjęcie główneJak podkreślił prezes Taurona Filip Grzegorczyk, zgodnie z założeniami nowych kierunków strategicznych, spółka chce zwiększyć do ponad 65 proc. udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwarzania energii elektrycznej do 2030 r. „Pierwszą inwestycją w tym kierunku jest przejęcie farm wiatrowych o mocy 180 MW. Dzięki tej transakcji podwoimy moce wytwórcze zainstalowane w elektrowniach wiatrowych” – dodał Grzegorczyk, cytowany w komunikacie Taurona.
Spółka poinformowała też, że wynegocjowana cena zakupu farm „może podlegać korektom wynikającym z modelu współpracy obu stron”. Nabycie farm ma nastąpić za pośrednictwem specjalnie powołanych do tego celu spółek celowych. Farmy wiatrowe zlokalizowane są w północnej Polsce i zostały uruchomione w latach 2009-2011. Ich średnioroczna produkcja energii elektrycznej jest na poziomie ok. 450 GWh.
Razem z kupnem farm Tauron ma nabyć również wierzytelności Hamburg Commercial Banku AG wobec spółek zarządzających aktywami, będącymi przedmiotem transakcji. Uzgodniono, że po przeprowadzeniu transakcji bank ten zobowiąże się do cofnięcia powództwa wobec spółki Tauron Sprzedaż. W marcu 2019 r. Hamburg Commercial Bank zażądał prawie 233 mln zł plus odsetki tytułem kar umownych (ponad 196 mln zł) i odszkodowania (ponad 36 mln zł) za niewykonanie umów na sprzedaż „zielonych certyfikatów”.
Jednocześnie – jak pokreślił Tauron – po przeprowadzeniu transakcji możliwe będzie zakończenie postępowań toczących się z powództwa spółek należących do grupy in.ventus przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej Tauron.
W maju Tauron zaprezentował zaktualizowane kierunki strategiczne rozwoju, zakładające do 2025 r. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie o mocy rzędu 900 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy rzędu 300 MW oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Spółka przewiduje, że dzięki planowanym działaniom w 2025 r. zwiększy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej do blisko 30 proc., a w 2030 r. do ponad 65 proc.
Obecnie w ramach portfela źródeł odnawialnych Tauron eksploatuje 34 elektrownie wodne oraz cztery farmy wiatrowe, w których energię elektryczną wytwarza 100 turbin o łącznej mocy 200,75 MW.>>> Czytaj też: Australia wyda 94 mld dolarów na redukcję śladu węglowego. To nie są rządowe środki