Rekord importu prądu do Polski pobity

W 2020 roku zużycie energii elektrycznej w Polsce wyniosło 165 TWh, z czego 152 TWh wyprodukowaliśmy w kraju, a pozostałe 13 TWh sprowadziliśmy od naszych sąsiadów. W 2005 roku to my wyeksportowaliśmy do naszych sąsiadów, zwłaszcza do Niemiec, blisko 11,2 TWh.