https://www.wykop.pl/link/5968061/kosmiczne-dynamo-astronarium-114/

Odcinek o polu magnetycznym Ziemi. Dowiedzieć się możemy m.in.:

– skąd się wzięło
– co jest jego źródłem
– jak wpływa na organizmy żywe i atmosferę
– dlaczego kompas zawsze wskazuje północ
– skąd wiadomo, że jądro Ziemi jest płynne
– skąd wiadomo, że pole magnetyczne się zmienia
– czym jest dynamo magnetohydrodynamiczne
– o prawach Maxwella (w szczególności prawie Faradaya)
– czym jest wiatr słoneczny
– co to jest rotacja różnicowa
– przed czym chroni pole magnetyczne
– dlaczego ma to tak istotne znaczenie dla energetyki
– dlaczego pole magnetyczne jest raz słabsze, raz silniejsze
– co mają supernowe do pola magnetycznego
itd.

Jeden z najciekawszych odcinków moim zdaniem (top 10 na pewno).

#nauka #fizyka #astronomia #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #astronarium #energetyka #blackout