Amerykanie chcą nam wybudować reaktor AP1000. Jest 1. reaktorem generacji III+

Układ reaktora jest dużo tańszy w budowie w porównaniu do innych generatorów III generacji, częściowo dlatego, że używa się istniejące już elementy. Zawiera w sobie zdecydowanie mniej komponentów: 50% mniej zaworów, 35% mniej pomp, 80% mniej rur bezpieczeństwa, 80% mniej kabli kontrolnych.