ARP: W sierpniu spadły krajowe ceny węgla dla energetyki i ciepłownictwa

psav zdjęcie główneKatowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) monitorujący sytuację w górnictwie węgla kamiennego podał we wtorek wartości, jakie osiągnęły w sierpniu br. dwa indeksy obrazujące sytuację na krajowym rynku węgla energetycznego.
Z danych wynika, że w sierpniu ceny polskiego węgla kamiennego dla energetyki spadły wobec lipca o 0,4 proc., a wartość indeksu cen węgla dla ciepłownictwa zmalała w odniesieniu do poprzedniego miesiąca o 1,6 proc.
W sierpniu br. węgiel dla energetyki był o 4,2 proc. droższy niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a w odniesieniu do węgla dla ciepłownictwa średni wzrost wartości indeksu rok do roku wyniósł 2,4 proc.
Indeks PSCMI1 (z ang. Polish Steam Coal Market Index) wyraża ceny węgla dla tzw. energetyki zawodowej i przemysłowej (do produkcji energii elektrycznej), natomiast indeks PSCMI2 – dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych (do wytwarzania ciepła).
Średniomiesięczna wartość indeksu cen węgla dla energetyki (PSCMI1) wyniosła w sierpniu 258,89 zł za tonę wobec 260 zł za tonę w lipcu i 263,75 zł w czerwcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w sierpniu było to 11,91 zł za gigadżul energii wobec podobnej wartości w lipcu i 11,96 zł w czerwcu.
Indeks cen węgla dla ciepłownictwa (PSCMI2) osiągnął w sierpniu br. wartość 308,91 zł za tonę wobec 313,80 zł za tonę w lipcu i 312,97 zł w czerwcu. W przeliczeniu na uzyskiwaną z węgla energię, w sierpniu było to 12,87 zł za gigadżul w porównaniu z 12,98 zł w lipcu i 13 zł w czerwcu.
Sierpień 2019 r., po niewielkim odbiciu w lipcu i wcześniejszych trzech kwartałach spadków, przyniósł ponowny spadek cen węgla na świecie – ceny tego surowca w europejskich portach ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) w ósmym miesiącu roku zmalały w odniesieniu do lipca o 7,5 proc. W końcu sierpnia węgiel był tam znacząco tańszy niż rok wcześniej, kiedy za tonę płacono ponad 44,5 proc. więcej – indeks cenowy osiągał wówczas wartość 97,33 USD za tonę węgla o wskaźnikowych parametrach; dziś jest poniżej 60 USD za tonę.
Polskie sierpniowe indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły 76,58 USD za tonę dla węgla przeznaczonego do energetyki oraz 82,78 USD za tonę dla węgla na rynek ciepłowniczy.
ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto „na wagonie” w punkcie załadunku – bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.
Analiza indeksów w ostatnich miesiącach wskazuje, że ceny węgla energetycznego są poniżej rekordowego poziomu z pierwszych miesięcy 2012 r., kiedy indeks obrazujący krajowe ceny węgla dla energetyki wynosił maksymalnie 283,61 zł, a dla ciepłownictwa 357,65 zł.
Polskie Indeksy Rynku Węgla Energetycznego to grupa wskaźników cen wzorcowego węgla energetycznego, produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym oraz krajowym rynku ciepła. Wyznaczane są co miesiąc na podstawie danych przetwarzanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu, przy współpracy Towarowej Giełdy Energii. Obie instytucje, wraz z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, są współwłaścicielami metodologii obliczania indeksów.
Także we wtorek katowicki oddział ARP opublikował dane dotyczące wydobycia i sprzedaży węgla w sierpniu br. Wynika z nich, że w tym miesiącu kopalnie sprzedały ok. 400 tys. ton węgla kamiennego mniej niż w tym czasie wydobyły. Niesprzedany węgiel trafił na przykopalniane zwały, gdzie w końcu sierpnia znajdowało się już ok. 4,9 mln ton surowca.
Wydobycie wyższe od poziomu sprzedaży notowano także w poprzednich miesiącach tego roku. W marcu i kwietniu różnica wynosiła ok. 400 tys. ton miesięcznie, w maju nadwyżka produkcji węgla nad wielkością jego miesięcznej sprzedaży wzrosła do ok. 1 mln ton, w czerwcu wyniosła niespełna 300 tys. ton, a w lipcu ok. 600 tys. ton.
W sierpniu polskie kopalnie wydobyły ok. 5 mln ton tego surowca (w lipcu 5,3 mln ton, w czerwcu 4,7 mln ton, w maju i kwietniu po ok. 5,3 mln ton), a jego miesięczna sprzedaż wyniosła w sierpniu ok. 4,6 mln ton (wobec 4,7 mln ton w lipcu, 4,4 mln ton w czerwcu, 4,3 mln ton w maju i 4,9 mln ton w kwietniu).
Przed rokiem, w sierpniu 2018 r., wielkość wydobycia węgla przekroczyła 5,4 mln ton, a wielkość sprzedaży zbliżyła się do 5,5 mln ton – poziom miesięcznej produkcji i sprzedaży węgla były zrównoważone. W tym roku górnictwo sprzedało w sierpniu niespełna 900 tys. ton węgla mniej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej, a stan zwałów był przeszło dwa razy większy niż przed rokiem.
Jak podała ARP, w końcu sierpnia br. polskie kopalnie zatrudniały ok. 83,1 tys. pracowników, a na koniec lipca było to 83,2 tys. osób.>>> Czytaj też: 21,46 mln zł straty netto w pierwszym półroczu. Ursus podał wyniki finansowe