BoomBit dokonał odpisów aktualizujących na prace rozwojowe wys. 6,33 mln zł

BoomBit dokonał odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 6,33 mln zł w tym 4,96 mln zł – w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, podała spółka.