BOŻE CHROŃ OD ATOMU! Lewica…

BOŻE CHROŃ OD ATOMU! Lewica będzie walczyć z planami budowy elektrowni jądrowej tez w Polsce?

#bekazlewactwa #polityka #energetyka #4konserwy #neuropa