Budimex ma warunkową umowę sprzedaży Budimex Nieruchomości za 1,5 mld zł

Budimex zawarł warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów w swojej spółce zależnej – Budimex Nieruchomości na rzecz CP Developer S.àr.l., spółki utworzonej przez podmioty powiązane z Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate s.r.o., spółką prawa czeskiego. Łączna cena sprzedaży udziałów została ustalona na kwotę 1 513 mln zł i będzie pomniejszona o wartość dywidendy za 2020 rok, która zostanie wypłacona Budimeksowi przez spółkę.