Coraz bliżej wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej. Projekt trafił do pracy w komisjach

Do dalszych prac w komisjach sejmowych został skierowany we wtorek obywatelski projekt „Tak dla rodziny, nie dla gender” dotyczący wypowiedzenia tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązania rządu do zainicjowania prac nad międzynarodową konwencją praw rodziny.