Czy na giełdzie można działać etycznie? Wall Street ma swoją jasną stronę

Można wypracowywać zysk, osiągać sukces w finansach i jednocześnie działać etycznie – dowodzi JC de Swaan w książce „Seeking Virtue in Finance”.