Czy sprzedawcy energii słusznie chcą podnieść ceny? Szef URE: Musimy to wyjaśnić [WYWIAD]

psav zdjęcie główneProwadzi pan rozmowy ze sprzedawcami energii w sprawie wnioskowanych podwyżek cen energii. Rozumiem, że służą one zbiciu ich wymagań?
Dialog z przedsiębiorcami w ramach postępowania administracyjnego ma zasadniczo na celu zweryfikowanie kosztów, na bazie których skalkulowali oni swoje taryfy. Weryfikujemy, czy są one uzasadnione, czy nie. Takie jest nasze zadanie. Jeśli uznamy, że koszty przedstawiane przez przedsiębiorców są uzasadnione, to zatwierdzamy taryfę.
Ale pan prezes już widział te wnioski. Czy koszty są uzasadnione, czy nie? Nieoficjalnie mówi się, że firmy chcą podwyżek taryf rzędu 20‒40 proc.
Nie mamy dziś przekonania, że te koszty są uzasadnione. Temu służy dalsze postępowanie administracyjne, aby wyjaśnić, dlaczego w jakiejś kategorii kosztów nastąpił taki czy inny wzrost. Właśnie poprosiliśmy sprzedawców energii o doprecyzowanie, w jaki sposób przedsiębiorstwa kalkulowały koszty.>>> CAŁA ROZMOWA W PONIEDZIAŁKOWYM WYDANIU DGP