Czy stracimy część unijnych funduszy na energetykę?

psav zdjęcie główneSprawa unijnych funduszy na polskie sieci gazowe może rozstrzygnąć się już dziś. Jeżeli Parlament Europejski w głosowaniu nie przyjmie kluczowej poprawki zgłoszonej za sprawą polskiego rządu przez frakcję Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (do której należy także PiS), to szanse na korzystne załatwienie tej sprawy znacznie zmaleją.Kształt perspektywy budżetowej Unii na lata 2021-2028 dopiero się „uciera” w wielostronnych negocjacjach pomiędzy Parlamentem, Komisją i rządami państw UE. Raczej przesądzone jest, że cele finansowane z budżetu UE muszą być ściślej związane z polityką klimatyczną. W tym kierunku idzie propozycja KE , by pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie mogłyby wspierać jakichkolwiek projektów, związanych z transportem lub spalaniem paliw kopalnych. Czyli także gazu.Ryzyko utraty unijnych pieniędzyW raporcie rocznym za 2018 r. ryzyko utraty unijnych pieniędzy zauważył PGNiG, przypominając, że „zarówno w poprzedniej jak i bieżącej perspektywie finansowej, środki z EFRR stanowiły istotne wsparcie finansowe m.in. dla projektów rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz magazynów gazu ziemnego”.Pieniądze z EFRR objawiają się w Polsce głównie jako część dofinansowania z POIŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). A z POIŚ-ów szeroko pojęty sektor gazowy korzysta od dawna.Największy dystrybutor gazu, należąca do Grupy Kapitałowej PGNiG Polska Spółka Gazownictwa także od dawna jest beneficjentem unijnego wsparcia. W tej perspektywie budżetowej PSG realizuje 8 takich inwestycji o łącznej wartości 404,7 mln zł netto, przy dofinansowaniu na poziomie 220,2 mln zł. Efektem ma być m.in. 430 km gazociągów – nowych i zmodernizowanychSamo PGNiG skorzystało z tego dofinansowania m.in. przy rozbudowie magazynów gazu Kosakowo, Husów, Wierzchowice i Strachocina. W sumie to grubo ponad pół miliarda zł.Najwięcej jednak z POIŚ z perspektywy 2014-2020 bierze operator systemu przesyłowego gazu, Gaz-System. Dofinansowanych jest 10 projektów na ponad 2,2 mld zł. To fragmenty gazowego korytarza Północ-Południe, dokończenie jednej z tłoczni czy rura, mająca zwiększyć przepustowość interkonektora z Ukrainą. Ale także taki projekty, jak laboratorium wzorcowania gazomierzy przy tłoczni w Hołowczycach.Dodatkowo Unia wspiera terminal LNG w Świnoujściu, którego operatorem jest Polskie LNG – spółka-córka Gaz-Systemu. Ostatnia decyzja to ponad pół miliarda zł na rozbudowę terminala, która ma zwiększyć jego możliwości regazyfikacyjne z 5 do 7,5 mld m sześc. rocznie. I są to pieniądze z POIŚ, czyli także z EFRR.Co na to zainteresowani? Jak wygląda sprawa funduszy na rozwój zielonej energii? Czy można nadrobić stracony czas i naprawić błędy popełnione w ostatnich latach? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl