Czym jest i skąd się wzięła „polityka klimatyczna”?

psav zdjęcie główneWiele osób słysząc „polityka klimatyczna” albo „zajmuję się polityką klimatyczną” zaczyna natychmiast dyskutować o tym, czy zmiany klimatu
są i czym są spowodowane. Jest to błąd i wynika on z niezrozumienia założeń, na
jakich opiera się praca ekspertów ds. spraw polityki klimatycznej na wszystkich
poziomach: globalnym, unijnym i krajowym. Może czas wreszcie wytłumaczyć o co w
tym wszystkim chodzi.Zadaniem ekspertów ds. polityki klimatycznej nie jest
analizowanie danych klimatycznych i orzekanie o trendach w globalnym
ociepleniu. Od tego są klimatolodzy, odpowiednio wykształceni naukowcy,
rozumiejący długofalowe zjawiska związane z pogodą, potrafiący analizować dane
w kontekście zmian zachodzących w klimacie. Eksperci ds. polityki klimatycznej
z kolei rozumieją i tworzą ramy prawno-polityczne dla wdrożenia działań na
rzecz ochrony klimatu, ale o tym później. Zaczynamy od podstaw.Co z tym panelem?Podstawową organizacją międzynarodową, której praca jest
uznana przez wszystkie rządy świata i ekspertów zajmujących się polityką
klimatyczną jest IPCC – Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu. Ponadto, jak
podaje Nauka o Klimacie 97%
klimatologów, niekoniecznie skupionych w IPCC, ale aktywnie publikujących
artykuły o klimacie jest zdania, że klimat się ociepla, a powoduje to aktywność
człowieka.IPCC powołały w 1988 r. do życia wspólnie dwie organizacje
ONZ: Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) i Światowa Organizacja Meteorologiczna
(WMO). Panel powstał w odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie polityków
kwestiami zmian klimatu i ich wpływem na środowisko i gospodarkę.IPCC nie prowadzi własnych badań, ale przygotowanie każdego
raportu angażuje tysiące profesjonalistów, którzy cyklicznie analizują dane
dot. klimatu spływające z całego świata. Celem tych działań jest zebranie i
przeanalizowanie aktualnej wiedzy o klimacie, zmianach w nim zachodzących i przyczynach
tych zmian. Co kilka lat Panel publikuje tzw.  „raporty oceniające”
(Assessment Reports), które zawierają nie tylko ocenę stanu wiedzy o tym, co
się dzieje z klimatem, ale także informacje o tym, co można zrobić żeby
zatrzymać zachodzące zmiany i ich negatywne skutki. Czasem, tak jak to miało
miejsce przed COP24, IPCC dostaje zlecenie na przygotowanie specjalnego raportu
w konkretnym kontekście. Taki „mandat” jest udzielany jednogłośnie przez
wszystkie państwa-strony Konwencji Klimatycznej.Pomimo, że na COP24 nie osiągnięto jednogłośnej zgody na
przyjęcie zaleceń IPCC, to decyzja końcowa szczytu przyznaje, jednogłośnie, że
IPCC pozostaje źródłem najlepszej dostępnej wiedzy. Na tej wiedzy od początku
istnienia panelu budowane są polityki globalne, regionalne i krajowe, a zaraz
po nich konkretne akty prawne.Kto płaci specjalistom od klimatu? Co w sprawie klimatu
robi Unia Europejska, a co Polska? Jakie są ich zadania? O
tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl