Eksperci podatkowi: zracjonalizujmy podejście do stawek akcyzy

W Polsce obowiązuje obecnie jedna z najniższych stawek akcyzy na tzw. nowatorskie wyroby tytoniowe w ujęciu bezwzględnym wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej. Średni poziom akcyzy na paczkę produktów podgrzewanych w UE wynosi 0,90 euro, a na paczkę papierosów 3,20 euro.