Film z wyłączenia na zawsze ostatniego reaktora Elektrowni Czarnobyl, rok 2000.

Wszedł AZ-5.
Twarze pracowników bardzo wymowne…