Financial Times: Polska ignoruje Brukselę i ślubuje wierność węglowi

Polskim priorytetem będzie zmniejszenie zależności energetycznej od Rosji – a więc utrzymanie węgla jako ważnego źródła energii – zamiast dążenia do neutralności klimatycznej.