Górnicy oprócz 120 tys. zł za odejście z zawodu negocjują dodatkowe propozycje

Indeksacja wysokości jednorazowych odpraw pieniężnych dla odchodzących z pracy górników o wskaźnik inflacji oraz – zamiast indeksacji płac – system premiowy, dający szansę wypracowania maksymalnie jednej dodatkowej pensji – to nowe propozycje strony rządowej do umowy społecznej dla górnictwa.