Gowin: Największe globalne zagrożenie XXI wieku to wędrówka ludów [WYWIAD]

psav zdjęcie głównPAP: Jakie jest pana zdaniem największe globalne zagrożenie XXI wieku?
Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin: Moim zdaniem wędrówka ludów. Fakt, że setki milionów mieszkańców Afryki i częściowo Azji nie widzą dla siebie – i swoich dzieci – szans na wyrwanie się z wegetacji. Może się okazać, że te zjawiska migracyjne, które dotkliwie dały się odczuć w zachodniej Europie w poprzednich latach, nasilą się.
PAP: Naukowcy w jednej z publikacji w „Nature Communications” ocenili, że największym globalnym zagrożeniem XXI wieku są zmiany klimatu. Jak odniósłby się pan do takiego stwierdzenia? Zwłaszcza, że migracje – choćby zjawisko uchodźstwa klimatycznego – również mają związek z globalnym ociepleniem.
J.G.: To, że znaleźliśmy się w fazie globalnego ocieplenia – widać gołym okiem. Natomiast kontrowersje – także w środowisku naukowców – dotyczą roli człowieka w globalnym ociepleniu. Tu zdania – także wśród naukowców – są bardziej podzielone.
PAP: Stanowisko Polskiej Akademii Nauk jest jednoznaczne. „Bez szybkich i zakrojonych na szeroką skalę działań poziom morza się podniesie, zacznie brakować wody pitnej, a susze i powodzie zmuszą wielu ludzi do migracji lub pozbawią ich życia. Ten scenariusz dotyczy również Polski (…) Konieczna jest szybka dekarbonizacja wszystkich sektorów gospodarki oraz zwrot w stronę odnawialnych źródeł energii” – czytamy na stronie PAN. Co pan na to?
J.G.: Rząd, poprzez program Czyste Powietrze czy pakiet rozwiązań, przygotowany przez minister Jadwigę Emilewicz – objęty wspólną nazwą Energia Plus, zmierza w stronę szybkiego zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Natomiast dekarbonizacja – nie tylko Polski, ale i Unii Europejskiej – nie ma tak dużego znaczenia w obliczu faktu, że główni truciciele środowiska, którzy emitują najwięcej CO2 do atmosfery – Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny czy Indie – kompletnie nie przejmują się europejskimi normami w tym zakresie. I nie zamierzają się kwestiami emisji CO2 przejmować.
PAP: Co może pan – jako wicepremier, minister nauki – może powiedzieć młodym ludziom, którzy zaangażowali się w protesty klimatyczne i domagają się zdecydowanych działań, aby powstrzymać zmiany klimatu?
J.G.: Cieszę się, że młode pokolenie bierze na siebie część współodpowiedzialności za przyszłość Polski, świata. Takie zaangażowanie jest zawsze zjawiskiem pozytywnym. Ważne jest, by w swoich działaniach opierać się na chłodnych racjach naukowych, nie ulegać ideologiom. Ważne jest też, żeby zdawać sobie sprawę, w którym miejscu jest Polska. A Polska nie tylko w ciągu ostatnich 4 lat, ale przez ostatnie 30 lat, ograniczyła emisje CO2 w stopniu zdecydowanie największym ze wszystkich krajów unijnych. >>> Czytaj też: Demograficzne tabu. Do połowy XXI w. w Afryce będzie dwa razy więcej mieszkańców niż teraz