Grupa Lotos chce zainwestować pół miliarda zł w Polimery Police

psav zdjęcie główneJak zastrzeżono, porozumienie jest warunkowe i uzależnione od pozyskania zgody rady nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki oraz spełnienia innych warunków zawieszających. „Przedmiotowe porozumienie stanowi podstawę do uzgodnienia docelowej dokumentacji dotyczącej udziału w finansowaniu projektu” – dodano.
Lotos poinformował, że w ramach porozumienia spółka przewiduje zaangażować 300 mln zł w formie kapitału zakładowego oraz 200 mln zł w postaci pożyczki podporządkowanej.
Dodano, że porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2020 roku.
Lotos oraz spółki z Grupy Azoty podpisały list inwestycyjny ws. Polimerów Police pod koniec kwietnia br.
Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty – instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Całkowity budżet projektu to 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.
Ok. 60 proc. projektu ma być sfinansowane długiem – z kredytów bankowych, pozostała część ma pochodzić z kapitałów własnych. Na kapitały własne w wysokości około 640 mln euro ma się składać 1,4 mld zł z kredytów bankowych uzyskanych przez Grupę Azoty, około 1 mld zł z emisji – zawieszonej – akcji przez Azoty Police. Resztę brakujących kapitałów własnych mają dostarczyć inwestorzy zewnętrzni. Azoty rozmawiają z koreańskimi firmami Hyundai i KIND, które miałyby ewentualnie wnieść odpowiednio 80 mln oraz 50 mln dolarów.
W ubiegłym tygodniu Grupa Azoty Police podpisała ze Skarbem Państwa umowę inwestycyjną na objęcie nowych akcji o wartości ok. 56,2 mln zł po cenie 10,2 zł.
Głównymi obiektami kompleksu chemicznego Polimery Police będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje. Instalacja ma też wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku. Dzięki temu spadnie w nich zużycia gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.
>>> Polecamy: Merkel broni Polski: macie najtrudniejszą sytuację wyjściową w UE do transformacji