Grupa Lotos miała 1587,4 mln zł zysku netto

psav zdjęcie główneZysk operacyjny wyniósł 2 981,3 mln zł wobec 2 228,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBIT w samym IV kw. 2018 r. wyniósł 768,7 mln zł wobec 722,7 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 949,5 mln zł wobec 927,6 mln zł. „Grupa kapitałowa Lotos wykazała w IV kw. 2018 roku zysk operacyjny w wysokości 768,7 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu wydobywczego 577,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 184,1 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 6,8 mln zł (głównie korekta zrealizowanej marży na sprzedaży ropy Rozewie i ropy litewskiej o marżę na ropie pozostającą na zapasie w grupie kapitałowej)” – czytamy w raporcie. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30 121,7 mln zł w 2018 r. wobec 24 185,6 mln zł rok wcześniej. W samym IV kw. 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7 922 mln zł wobec 7 020,9 mln zł rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 333,9 mln zł wobec 1 419,5 mln zł zysku rok wcześniej. „W 2018 roku Grupa Lotos zanotowała przewidywany spadek wydobycia węglowodorów. Całkowity poziom wydobycia wyniósł 7,5 mln boe, z czego 43% stanowiła ropa naftowa, a 57% gaz ziemny. 74,2% całkowitego wolumenu wydobycia zostało zrealizowane w Norwegii, 21,9% w Polsce, a 3,9% na Litwie” – czytamy w raporcie. Przerób ropy naftowej gdańskiej rafinerii wyniósł prawie 10,8 mln ton w 2018 roku osiągając najwyższy poziom w historii rafinerii, podkreślono także. Grupa Lotos sprzedawała swoje produkty w Polsce oraz za granicą, w kanale hurtowym oraz poprzez własną sieć stacji paliw. Ich liczba zwiększyła się do 495 jednostek na koniec 2018 roku. Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych.