Ile może kosztować transformacja w kierunku zeroemisyjności? Nawet 900 mld euro

psav zdjęcie główne”To nie jest jeszcze dokładnie policzone. W naszym sektorze sumaryczne koszty transformacji rozłożone na lata to w okolicach 300 mld zł do 400 mld zł, natomiast cała gospodarka to 700-900 mld euro. To wszystko gdybania. Jeśli ktoś mówi, że jesteśmy w stanie iść w kierunku gospodarki zeroemisyjnej do 2050 r. to ja to traktuję jako marzenie” – powiedział Tchórzewski dziennikarzom w kuluarach XVI Kongresu Nowego Przemysłu. Podkreślił, że Polska ma czas do końca grudnia na zatwierdzenie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu i może swoje argumenty przedstawiać. Minister nie widzi możliwości podniesienia celu 21 proc. energii ze źródeł odnawialnych w 2030 r. bez dodatkowego wsparcia finansowego. „Na posiedzeniu ministrów energii we wtorek zdecydowanie powiedziałem, że nie [podniesiemy celów]. Przy takim systemie wsparcia, jaki otrzymujemy, robimy to, na co nas stać” – wskazał Tchórzewski. Jego zdaniem, każdy punkt procentowy celu to duże koszty. Polski i innych krajów regionu nie stać obecnie na przyspieszenie procesu transformacji. Zapytany o potencjalne dopłaty z funduszy unijnych do budowy nowoczesnej infrastruktury energetycznej, podobne jak do infrastruktury drogowej, minister wskazał, ze Polska byłaby nimi zainteresowana, „ale to się wiąże ze składkami, a nie każdy chce się dzielić”. Wyjaśnił, że toczy się dyskusja w tej kwestii, ale kuluarowa. „Nie mamy na stole na razie dyskusji o podwyższeniu dopłat, mamy na stole dyskusję o obniżeniu w związku z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii” – dodał Tchórzewski. Podczas otwarcia kongresu minister mówił, że społeczeństwo w Polsce jest za transformacją energetyki, jednak nie jest skłonne ponosić kosztów w postaci znacząco wyższych rachunków za energię elektryczną. „Kraje realizujące politykę klimatyczną to kraje bogatsze. Aspirujemy do tej grupy krajów i ostatnie lata pokazują, że możemy w tym kierunku isć. To musi być praca ewolucyjna” – mówił. Dodał, że 5 mld euro alokowane na pomoc w transformacji terenów pogórniczych nie zaspokaja potrzeb Polski. „My sami wydajemy ok 1,5 mld zł rocznie na transformację terenów pogórniczych” – powiedział. Ministerstwo Energii złożyło do Komisji Europejskiej projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Projekt przewiduje m.in. redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS o 7% do 2030 r. i osiągnięcie 21% udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto do 2030 r. Po opublikowaniu uwag KE trwają konsultacje w tej sprawie. Ostateczna wersja planu powinna zostać złożona do końca 2019 r. >>> Czytaj też: Biedni się bogacą. Globalizacja zmniejsza nierówności społeczne na świecie [OPINIA]