Inny klimat dla zmiany klimatu

psav zdjęcie główne Opublikowany we wrześniu raport
Eurobarometru to największe badanie dotyczące postrzegania polityki
energetycznej Unii Europejskiej. W sondażu na reprezentatywnej
próbce 27 438 obywateli ze wszystkich krajów wspólnoty zapytano, z
czym przede wszystkim kojarzy im się wspólna europejska polityka
energetyczna. W 18 krajach, w tym w Polsce na pierwszym miejscu
znalazła się dekarbonizacja i walka ze zmianą klimatu. W ośmiu
krajach wskazano przede wszystkim na obniżkę cen energii dla
konsumentów. Pytani z Chorwacji wskazali na obie powyższe
odpowiedzi, zaś oszczędni Czesi i Słowacy wyróżnili na pierwszym
miejscu odpowiednio zmniejszenie zużycia energii i nadzór nad
bezpieczeństwem energetyki jądrowej.88 proc. Polaków zgadza się ze
stwierdzeniem, że Unia powinna wymuszać odchodzenie od paliw
kopalnych na rzecz źródeł niskoemisyjnych. Przeciwnego zdania jest
7 proc. naszych rodaków. Największy sprzeciw wobec dekarbonizacji jest w
Rumunii (18 proc.), a najmniejszy w Portugalii, na Malcie, w Hiszpanii i
na Litwie (0-1 proc.). Jeszcze większy odsetek rodaków wspiera zieloną
energetykę – 91 proc. Polaków uważa, że UE powinna wspierać rozwój
OZE (w tym energetykę słoneczną i wiatrową), 7 proc. jest przeciw, co
plasuje nas dokładnie w środku stawki. Najwięcej zwolenników tych
źródeł energii jest w Hiszpanii i Portugalii (98 proc. za, 2 proc. nie ma
zdania), a najmniej w Rumunii (77 proc. za, 20 proc. przeciw). W obu pytaniach
Polacy wypadli niedaleko Duńczyków, Francuzów czy Chorwatów.Ostatnie z pytań dotyczyło
priorytetów dotyczących przyszłych priorytetów dla UE i tu po raz
pierwszy pojawił się rozdźwięk pomiędzy krajami nowej i starej
UE. W tych pierwszych za najważniejsze uznane zostały inwestycje w
czyste źródła energii, obywatele biedniejszych państw Unii (w tym
Polski) na pierwszym miejscu postawili obniżenie końcowych cen
energii. W Austrii na pierwszym miejscu znalazła się ex aequo
również walka ze zmianą klimatu.Wśród  respondentów ze
wszystkich krajów globalne ocieplenie znalazło się na trzecim
miejscu, na czwartym zaś ograniczenie zużycia energii. Badanie
(wykonane metodą wywiadów bezpośrednich w maju tego roku na ponad
27 tys. respondentów) niewątpliwie pokazuje wsparcie dla
transformacji, aczkolwiek Komisja mocno ułatwiła sobie życie. Nie
zapytała bowiem ankietowanych ile są gotowi za transformację
zapłacić…Potrzebę zmiany miksu energetycznego
potwierdzają też krajowe sondaże. Kilka miesięcy temu zdecydowana
większość Polaków wypowiedziała się za odejściem od węgla do
2030 roku („za” było m.in. 55 proc. wyborców PiS i 91 proc.
elektoratu Wiosny i PO). W innym niedawnym sondażu zmiana klimatu
została wskazana jako najważniejsze zagrożenie dla przyszłości
Polski w XXI wieku.Skutki zmiany klimatu widoczne jak
smogDyskusja o polityce klimatycznej często
schodzi w Polsce na temat smogu, który o tej porze roku zaczyna być
widoczny gołym okiem. Choć politycy często łączą obie kwestie,
to warto pamiętać, że nie mają ze sobą wiele wspólnego.  Dziś
zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najważniejszych tematów
przedwyborczych debat, a każda partia głośno mówi o swoich
propozycjach na wycofanie węglowych pieców.>>> Jakie są skutki i oznaki zmiany
klimatu? Jakie koszty zmiany klimatu wszyscy ponosimy? Jak partie
polityczne przed wyborami zapatrują się w na problem? O
tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl