KCI ma umowę na doradztwo celem przeglądu opcji strategicznych dla Gremi Media

KCI zawarło z Deloitte Advisory umowę na doradztwo celem przeglądu optymalnych opcji strategicznych Gremi Media w tym ewentualnej sprzedaży udziałów, podała spółka.