Komisja ONZ: Atom odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji sektora energetycznego

Energia jądrowa jest niezbędnym narzędziem do osiągnięcia globalnego zrównoważonego rozwoju program rozwoju czytamy w najnowszym raporcie Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ)