Minister Energii: Nie ma podstaw do wzrostu opłat dystrybucyjnych w 2019 r.

psav zdjęcie główne”Biorąc pod uwagę szacowaną wysokość wskaźnika wzrostu cen i usług w 2018 r. oraz fakt zmniejszenia o 95 proc. opłaty przejściowej, nie widzę podstawy aby spółki dystrybucyjne występowały do URE z wnioskami o podwyższenie taryfy dystrybucyjnej w stosunku do 2018 r.” – podkreślił Tchórzewski w przekazanem PAP oświadczeniu.
Sejm pracuje nad projektem nowelizacją ustawy ws. cen prądu, który ogranicza ustalanie cen tylko do energii elektrycznej, natomiast znosi zawarte w ustawie z 28 grudnia 2018 r. ustawowe ustalenie stawek opłat dystrybucyjnych i przesyłowej. Projekt, utrzymując ceny energii, usuwa zapis dotyczący utrzymania stawek za dystrybucję i przesył energii elektrycznej na poziomie z 31 grudnia 2018 r. Zastrzeżenia do tego rozwiązania miała Komisja Europejska, wskazując, że tylko regulator – Prezes URE – ma prawo ustalać te opłaty w zatwierdzanych przez siebie taryfach.
Projekt nowelizacji trafił do Sejmu jako poselski. „Cieszy nas inicjatywa poselska, ponieważ propozycje są zgodne z oczekiwaniami Komisji Europejskiej oraz odpowiadają na uwagi zgłaszane przez przedsiębiorców i Urząd Regulacji Energetyki” – oświadczył Tchórzewski. Minister energii zaznaczył jednocześnie, że rozporządzenie wykonawcze do ustawy o cenach energii „będzie wydane po zamknięciu procesu legislacyjnego nowelizacji poselskiej”.
Drugie czytanie projektu jest zaplanowane na środę wieczór.