Minister energii: Węgiel to stabilizator naszej energetyki

psav zdjęcie główneMinisterstwo Energii nie ma zamiaru zmieniać zasad przyjętych w projekcie Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. dotyczących udziału energetyki węglowej w miksie energetycznym – napisał Tchórzewski w piśmie, skierowanym do szefów dziewięciu górniczych central związkowych.
„Wolumen wykorzystania węgla kamiennego – ponad 30 mln ton rocznie do produkcji energii elektrycznej pozostanie na stabilnym poziomie” – napisał minister. „Węgiel jest dla naszej energetyki stabilizatorem i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego. Troska rządu o ten sektor została wyrażona w celu głównym zapisanym w »Programie dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce«” – zaznaczył Tchórzewski w piśmie.
Jak podkreślił, do dalszego rozwoju polskiej gospodarki potrzebne jest zaspokojenie wzrastającego zużycia energii elektrycznej, które będzie pokrywane poprzez rozwój odnawialnych źródeł energii oraz przez wdrożenie w ok. 2033 r. energetyki jądrowej.
To oznacza – zaznaczył Tchórzewski – że w ramach dywersyfikacji miksu energetycznego przewiduje się stopniowe procentowe zmniejszanie udziału węgla kamiennego i brunatnego w bilansie produkcji energii elektrycznej. Spadek ten ma wynieść z obecnych ok. 77 proc. do ok. 60 proc. w 2030 r. Jednak wolumen wykorzystywanego węgla kamiennego ma się nie zmienić.
Minister podkreślił, że „dzięki uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na to, żeby w Polsce mogła funkcjonować energetyka węglowa dłużej od innych krajów UE” oraz objęcia jej mechanizmem rynku mocy „zaoszczędzimy na tych działaniach około 40-55 mld zł”.
„Fundusze te będzie można przeznaczyć na nowoczesną i niskoemisyjną inwestycję w przyszłość, jakim jest niewątpliwie budowa energetyki jądrowej” – wskazał Tchórzewski.
Natomiast w kwestii przyszłości górnictwa węgla kamiennego minister zaznaczył, że celem rządowego programu dla sektora jest „tworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego, opartego na kooperacji, wiedzy i innowacjach”.
„Działając w przyjaznym oraz przewidywalnym otoczeniu programowo – prawnym, pozwala to na efektywne wykorzystanie kapitału zasobowego, społecznego i gospodarczego dla zapewnienia wysokiej niezależności energetycznej Polski oraz wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej” – zaznaczył Tchórzewski.>>> Czytaj też: Ukraina bez rosyjskich dostaw benzyny i oleju napędowego?