Niemcy chcą, aby Polacy konsultowali z nimi budowę elektrowni atomowej

Zaniepokojenie planami rozwoju atomu w Polsce wyraziła niemiecka minister środowiska B. Hendricks. Wezwała też do międzyrządowych konsultacji w tej sprawie. Ministerstwo chciałoby uzyskać dostęp do wszelkich inf. na temat planu rozwoju atomu – od typów planowanych reaktorów po środki bezpieczeństwa