Niższy VAT na panele słoneczne

W życie weszły przepisy o jednolitej 8-procentowej stawce VAT na panele fotowoltaiczne związane z budynkami mieszkalnymi. W efekcie za dostawę, remont, modernizację, przebudowę lub konserwację mikroinstalacji będzie można zapłacić nawet kilka tysięcy złotych mniej.