Nowe alerty smogowe. Poziomy alertów zostaną obniżone o połowę

Normy powietrza będą przekraczane częściej. Częściej usłyszymy o przekroczonych normach jakości powietrza w miastach. Nowe alerty smogowe mają obowiązywać już podczas najbliższego sezonu grzewczego.