PERN planuje rozbudowę infrastruktury w bazie paliw w Koluszkach

psav zdjęcie główneWedług PERN, celem planowanej inwestycji jest dostosowanie istniejącej infrastruktury technicznej bazy do obsługi wagonów cystern o długości ok. 17 metrów i pojemności ok. 95 metrów sześc. „przy założeniu zwiększenia wydajności pracy bocznicy kolejowej oraz frontu kolejowego”.
Jak podał w ogłoszeniu PERN, wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmuje m.in.: budowę nowego toru rozładunkowego, budowę 10 stanowisk rozładunkowych, dwustronnych dla pięciu produktów na każde stanowisko, w tym benzyny, oleju napędowego, a także alkoholu i estrów oraz przebudowę czterech istniejących stanowisk załadunku górnego cystern kolejowych i budowę nowej lub rozbudowę istniejącej pompowni paliw.
W marcu PERN zawarł ze spółką Naftoremont-Naftobudowa z grupy kapitałowej Polimex Mostostal umowę na wybudowanie czterech zbiorników magazynowych, o łącznej pojemności 128 tys. metrów sześc., w bazach paliw w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej. Informując w lipcu o zaawansowaniu inwestycji, spółka podkreśliła, że realizacja przedsięwzięcia „w znaczący sposób zwiększy możliwości magazynowe”.
PERN zaznaczył wówczas, że koncentracja na rozwijaniu infrastruktury logistycznej i magazynowej w zakresie ropy naftowej, ale także paliw, jest jednym z celów strategicznych jego grupy. Spółka zapowiedziała jednocześnie, że w obszarze magazynowania paliw „zamierza zbudować nowe zbiorniki o łącznej pojemności przekraczającej 300 tys. metrów sześc.”
Ostatnio PERN ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pozyskaniem prawa do terenu pod budowę ok. 97 km rurociągu paliwowego z Boronowa, gdzie znajduje się baza spółki do terminalu paliw w Trzebini, który należy do Orlen Południe z grupy PKN Orlen. Przedsięwzięcie to, pozwalające na zwiększenie dostaw paliw na Śląsk i do Małopolski, zostało wpisane do przyjętego w listopadzie 2017 r. strategicznego dokumentu „Polityka Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym”.
Baza paliw PERN w Boronowie jest przystosowana do przyjmowania produktów z rurociągu biegnącego tam z Płocka przez Koluszki o długości 264 km.
PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza bazami magazynowymi ropy naftowej – w Adamowie przy granicy z Białorusią, Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz w Gdańsku – o łącznej pojemności ok. 3,5 mln metrów sześc., a także siecią ponad 2,6 tys. km rurociągów naftowych i paliwowych.
Spółka tłoczy ropę naftową z Rosji do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech. Transportuje też surowiec dostarczany drogą morską do gdańskiego Naftoportu i dalej do Płocka i Niemiec. W Gdańsku posiada Terminal Naftowy, działający jako surowcowy hub o pojemności 375 tys. metrów sześc.
PERN w wyniku sfinalizowanego z początkiem tego roku połączenia z Operatorem Logistycznym Paliw Płynnych (OLPP) – wcześniej spółką ze swej grupy kapitałowej, która była największym w Polsce podmiotem składowania i przeładunku paliw płynnych – przejął m.in. 19 baz magazynowych tych produktów o łącznej pojemność ok. 1,8 mln metrów sześc.
Jak informował wcześniej PERN, po połączeniu z OLPP planowane tam w ciągu najbliższych 4 lat nakłady inwestycyjne mają wynieść do 2 mld zł. >>> Czytaj też: Biorafinerie w Polsce? Ardanowski: O inwestycjach rozmawiam m.in. z Orlenem