PGE miała wstępnie ok. 1,5 mld zł zysku netto, 6,36 mld zł EBITDA w 2018 r.

„Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2018 roku wyniósł około 6 364 mln złotych, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 2 938 mln złotych, EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 463 mln złotych, EBITDA segmentu Obrót: 263 mln złotych, EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 463 mln złotych” – czytamy w komunikacie. Produkcja energii elektrycznej netto w 2018 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła szacunkowo 65,9 TWh (w tym 39,0 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 36,4 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 42,6 TWh. „Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2018 roku wyniosła (w ujęciu porównywalnym) 176,3 zł/MWh” – czytamy dalej. Nakłady inwestycyjne wyniosły około 6 856 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło około 9 600 mln zł, podano także.. PGE planuje publikację skonsolidowanego raportu za rok 2018 na 12 marca 2019 r. Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. (ISBnews)