PGE Obrót: jesteś nowym klientem? Nie obędzie się bez pokazywania rachunków

psav zdjęcie główneRzecznik przypomniał, że zgodnie z ustawą prądową w rozliczeniu za 2019 r. klienci PGE Obrót nie zapłacą za energię więcej, ponieważ ceny dla wszystkich odbiorców zostały ustawowo utrzymane na poziomie cen i stawek z 30 czerwca 2018 r. Z tych preferencji korzystać mogą m.in. mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy, jeśli do 13 sierpnia 2019 r. złożyły wymagane ustawowo oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej.
Inaczej sprawa wygląda w przypadku klientów, którzy zmienili sprzedawcę energii i 30 czerwca 2018 r. nie korzystali z usług PGE Obrót. Na nich, jak podkreślił Majewski, ciąży obowiązek przekazania dokumentów potrzebnych do potwierdzenia i ustalenia ceny z tego okresu.
„Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania takiego pisemnego wezwania od naszej spółki. Można to zrobić m.in. poprzez naszą stronę, na której dostępny jest aktywny formularz, w którym należy podać dane identyfikacyjne i załączyć wymagane dokumenty. Jest to najszybsza i najwygodniejsza ścieżka” – powiedział.
Dokumenty można także złożyć osobiście we wszystkich stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta PGE Obrót albo drogą elektroniczną na adres ekancelaria@gkpge.pl lub też z wykorzystaniem konta w eBOK.
Majewski podkreślił, że faktury, duplikaty faktur, ich kopie oraz złożone dokumenty lub ich odpisy, a także pisemne potwierdzenia powinny dotyczyć okresu rozliczeniowego obejmującego dzień 30 czerwca 2018 r. „Ponadto muszą być potwierdzone +za zgodność z oryginałem+ przez odbiorcę końcowego, dla którego wystawiono tę fakturę albo jej duplikat. Również w przypadku przesłania skanu faktury mailem przed zeskanowaniem należy na kopii dokumentu potwierdzić zgodność z oryginałem” – dodał.
Z kolei odbiorcy, którzy 30 czerwca 2018 r. byli klientami PGE Obrót, a obecnie korzystają z usług innego sprzedawcy, mogą złożyć do spółki wniosek o wydanie duplikatu faktury obejmującego ten okres. „Można go złożyć elektronicznie, wysyłając prośbę na adres serwis@gkpge.pl, telefonicznie poprzez naszą infolinię albo osobiście w Biurach Obsługi Klienta” – powiedział Majewski.
PGE Obrót wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE – największej grupy energetycznej i ciepłowniczej w Polsce i jednej z największych firm energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka obsługuje ponad 5 mln klientów. >>> Czytaj też: Większość instytucji publicznych nie ogłasza przetargów. To najniższy poziom w historii