PGE zaangażuje się w budowę bloku klasy 1000 MW w elektrowni Ostrołęka?

psav zdjęcie główne”Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. „PGE” informuje, że w
odpowiedzi na zaproszenie od spółek Energa S.A. „Energa” oraz ENEA S.A.
„ENEA”, w dniu 7 stycznia 2019 r. spółki rozpoczęły rozmowy mogące
skutkować zaangażowaniem PGE w projekt budowy bloku 1 000 MW w Ostrołęce
„Projekt Ostrołęka”, który realizowany jest obecnie przez spółki Energa
i ENEA” – napisano w poniedziałkowym komunikacie.Blok – wedle zapewnień ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego – ma być ostatnim wybudowanym blokiem węglowym w Polsce.Inwestorem bloku jest Elektrownia Ostrołęka. Po połowie udziałów w
spółce mają Enea i Energa. W połowie października na placu budowy
elektrowni rozpoczęły się prace przygotowawcze. Pod koniec grudnia
spółki Enea i Energa poinformowały, że zarząd Elektrowni Ostrołęka wydał
polecenie rozpoczęcia prac (NTP) związanych z budową nowego bloku
energetycznego.Wartość inwestycji szacowana jest na około 6 mld zł brutto. Zgodnie z
harmonogramem przekazanie bloku nastąpi w ciągu 56 miesięcy od momentu
wydania polecenia rozpoczęcia prac.Pod koniec grudnia 2018 r. Energa, Enea oraz Elektrownia Ostrołęka
rozwiązały umowę inwestycyjną z 8 grudnia 2016 r. Jak tłumaczyły, było
to związane z uzyskaniem przez Elektrownię Ostrołęka korzystnego wyniku w
aukcji rynku mocy oraz uzyskaniem wsparcia finansowego, w wyniku
zawarcia warunkowej umowy mocowej na 15 lat. Miało też związek z
gotowością do przejścia do kolejnego etapu harmonogramu inwestycji
elektrowni Ostrołęka C, tj. etapu budowy.Energa i Enea deklarują zaangażowanie finansowe dla realizacji etapu
budowy w wysokości: Enea 1 mld zł, a Energa nie mniej niż 1 mld zł. Inni
inwestorzy wezmą udział w finansowaniu w pozostałym zakresie koniecznym
do pokrycia nakładów finansowych projektu według modelu finansowego,
który zostanie ostatecznie uzgodniony przez strony i uwzględni również
środki zaangażowane przez strony w projekt przed dniem zawarcia
porozumienia oraz środki kredytodawców oraz innych inwestorów.Harmonogram oraz warunki zaangażowania finansowego poszczególnych
podmiotów w projekt mają być uzgodnione do 28 stycznia 2019 roku.Udzielenie Elektrowni Ostrołęka przez kredytodawców kredytów
niezbędnych dla ukończenia etapu budowy nastąpi w sposób nienaruszający
zobowiązań określonych w zawartych przez Energę i Eneę umowach
finansowania zewnętrznego (tzw. financial covenants).W listopadzie 2018 r. minister energii Krzysztof Tchórzewski mówił,
że udział banków w finansowaniu nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka
wyniesie 30-35 proc. Resztę stanowić będzie wkład własny Energi, Enei i
TFI Energia.Na początku września Energa i Enea podpisały porozumienie z FIZAN
Energia w sprawie jego potencjalnego zaangażowania kapitałowego w
projekt budowy elektrowni Ostrołęka C w wysokości do 1 mld zł.