PGNiG przygotowało raport o innowacjach w sektorze gazu, paliw i energii

psav zdjęcie główne”Punktem wyjścia raportu jest spojrzenie na aktualną sytuację na światowym rynku gazu, paliw i energii, oraz czynniki, które wpływają na jego transformację. Jednym z ważniejszych aspektów trwających procesów transformacyjnych są innowacje, które są zarówno źródłem, jak i efektem zmian na tym rynku” – napisano w komentarzu do raportu.
Publikacja wskazuje na nowe technologie oraz kluczowe trendy będące inspiracją dla innowacji, które stają się narzędziem przedsiębiorstw z branży oil and gas w transformacji energetycznej. Podaje wiele przykładów nie tylko innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez największe światowe koncerny, ale również opisuje programy ukierunkowane na osiągnięcie innowacji.
W raporcie omówiony jest przykład rozwiązania typu Digital Oilfield, które stosują największe koncerny naftowe. Innowacja pozwala na wykorzystanie technologii cyfrowych do zautomatyzowania zarządzania procesami biznesowymi, co pozwala na maksymalizację wydajności, zmniejszenie kosztów i minimalizację ryzyka związanego z wydobyciem węglowodorów. „PGNiG jest w tym zakresie w światowej czołówce” – napisano w komentarzu.
„Stosujemy rozwiązanie, które nazwaliśmy +Cyfrowym Złożem+” – podkreślił cytowany w komentarzu wiceprezes ds. innowacji PGNiG Łukasz Kroplewski. Jak wyjaśnił, raport wskazuje przykłady działań, projektów i technologii, by uzmysłowić, że innowacje w sektorze to nie tylko teoria, ale i praktyka, a PGNiG jest częścią tego procesu.
Wśród wymienianych przykładów innowacji w branży są także inteligentne systemy monitoringu i predykcji awarii lub zastosowanie pojazdów bezzałogowych – z takimi rozwiązaniami PGNiG ma również do czynienia. W zakresie innowacji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii mowa jest o zaangażowaniu PGNiG w opracowanie technologii wytwarzania wodoru z OZE w oparciu o metodę elektrolizy.
Wymieniając wyzwania dla rozwoju innowacji w branży, raport zwraca uwagę na bariery formalno–organizacyjne związane w wdrażaniem projektów B+R+I w korporacjach, brak kadr o odpowiednich kompetencjach czy problemy z doborem odpowiedniej wiązki projektów, ustaleniem priorytetów i wyborem właściwych narzędzi rozwoju innowacji.
Wiele miejsca w publikacji poświęcono modelom działań, jakie najwięksi gracze w branży oil and gas przyjęli do generowania i rozwoju innowacji. „Scouting technologiczny, konkursy pomysłów, wydarzenia poświęcone kreacji innowacji, programy akceleracyjne – to swoisty miks innowacyjny, z powodzeniem stosowany również przez PGNiG” – dodał Kroplewski.
„Firmy tworzą własne akceleratory dla startupów albo stają się partnerami dużych programów akceleracyjnych. Obecnie idziemy tą drugą ścieżką z uwagi na możliwość działania w ramach rządowych programów Scale Up i Poland Prize. Jednocześnie budujemy własne narzędzia i kompetencje by móc działać w tym obszarze w przyszłości – podkreślił.
Publikacja systematyzuje formy współpracy korporacji z firmami technologicznymi wskazując np. różnice pomiędzy programami inkubacyjnymi a akceleracyjnymi. Omawia także modele inwestowania w startupy. Raport zwraca też uwagę na fakt, że nawet konkurenci w branży mogą ze sobą współpracować, podając przykłady wspólnych przedsięwzięć tzw. joint ventures, dzięki którym możliwe jest sfinansowanie projektów B+R+I wymagających większych nakładów finansowych. >>> Czytaj też: Tchórzewski: rząd PiS opóźniał OZE, bo czekał na zgodę na rynek mocy