PGNiG: Tempo wzrostu importu LNG było 10-krotnie wyższe niż importu gazu z Rosji

psav zdjęcie główne”Jednocześnie PGNiG informuje, że wahające się corocznie ilości importowanego gazu z Rosji nie są skutkiem jakichkolwiek zmian w długoterminowym kontrakcie importowym. Ilości te muszą być zawsze wyższe od minimalnych ilości narzuconych przez Gazprom w ramach klauzuli ‚take or pay’, ale są także zawsze niższe od maksymalnych ilości rocznych ustalonych wiele lat temu w długoterminowym kontrakcie importowym, który wygasa w 2022 r.” – czytamy w komunikacie. Udział gazu sprowadzanego z Rosji w całej strukturze importu PGNiG spadł do do 75%, czyli o 2 pkt proc. r/r w okresie styczeń-lipiec br. Udział LNG w strukturze importu wzrósł do 19% czyli o 6 pkt proc. w tym samym okresie, podano także. PGNiG podkreślił, że Rosja od kliku lat nie jest jedynym państwem, z którego gaz jest importowany do Polski. „Oprócz wydobycia gazu w Polsce, które pokrywa około 25% zapotrzebowania polskiego rynku, PGNiG importuje coraz więcej gazu, z coraz większej liczby państw. Import gazu rośnie w odpowiedzi na gwałtownie rosnące zapotrzebowanie polskiego rynku” – czytamy dalej. Konsumpcja gazu w Polsce wzrosła z 15 mld m3 w 2015 r. do 17 mld m3 w 2017 r., przypomniano także. „PGNiG przygotowuje się do rozpoczęcia zaopatrywania polskiego rynku w gaz wydobywany na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, którego transport gazociągiem BalticPipe przez Morze Północne, Danię i Morze Bałtyckie rozpocznie się pod koniec 2022 r. Ponadto, w ramach przygotowywanych kontraktów wieloletnich, PGNiG będzie dysponował od 2022 r. corocznie portfelem ponad 4 mln ton LNG z USA (ok. 5,5 mld m3 po regazyfikacji)” – wskazała także spółka. PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. >>> Czytaj też: Saudowie tną wydobycie, a Chiny zakupy ropy z USA