PJP Makrum miało 14,87 mln zł zysku netto, 26,6 mln zł EBITDA w 2020 r.

Grupa Przemysłowa PJP Makrum odnotowała 14,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.