Sierpień 80: rząd sprowadza na górnictwo i energetykę katastrofę

Rezygnacja rządu z budowy węglowej Elektrowni Ostrołęka C i Polityka Energetyczna Państwa do 2040, zakładająca szybszy spadek produkcji energii z węgla, niż wynikałoby to z ustaleń ze stroną społeczną, oznaczają katastrofę dla górnictwa i energetyki – ocenia Sierpień 80.