Świątecznie i w elektrowniach…

Świątecznie i w elektrowniach jądrowych, Balakowska elektrownia jądrowa, sterownia reaktora WWER-1000/320.

#ejdlakazdego