Tauron dostosuje EW Lubachów do pracy w układzie wirtualnej elektrowni

psav zdjęcie główne”Modernizacji zostaną poddane m.in. generatory, układy regulacji. Zbudowany zostanie również magazyn energii o mocy 500 kW” – czytamy w komunikacie. W elektrowni zostanie zamontowany system mikrokomputerowy AILU (artificial inteligence local unit). Umożliwia on zdalne sterowanie i autonomiczne bilansowanie grupy źródeł wytwórczych i odbiorników energii elektrycznej. Rozwiązanie to zabezpiecza przed atakiem z zewnątrz. Pozwala także przejść, w szczególnych sytuacjach, w tryb pracy autonomicznej i w pełni samodzielnie sterować urządzeniami na obiekcie. „Podstawowym celem platformy wirtualna elektrownia jest zarządzanie pracą OZE na potrzeby uczestników rynku energii, a zwłaszcza uczestników rynku bilansującego. Będzie to możliwe poprzez optymalne sterowanie wytwarzaniem i poborem energii czynnej we wszystkich rzeczywistych obiektach energetycznych przyłączonych do elektrowni wirtualnej, bez względu na ich geograficzną lokalizację i miejsce przyłączenia do sieci” – czytamy dalej. Dodatkowy pakiet usług przewidziano dla operatora systemu dystrybucyjnego. Dotyczy on sterowania pracą źródeł wytwórczych, magazynów energii oraz odbiorników sterowalnych np. budynków wyposażonych w systemy BEMS (building energy management system). Celem wdrożenia jest optymalizacja rozpływów mocy, poprawa parametrów zasilania i jakości energii elektrycznej w rzeczywistej sieci elektroenergetycznej, do której przyłączone są urządzenia zintegrowane z platformą wirtualna elektrownia, a nawet możliwość pracy poszczególnych źródeł w systemie wydzielonym. W tym przypadku, poza sterowaniem produkcją mocy i energii czynnej przewidziana jest również możliwość zarządzania mocą bierną i poziomem napięć. Wirtualną elektrownię tworzyć będą rzeczywiste elektrownie i inne obiekty przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Na zintegrowanej platformie odbywać się będzie planowanie produkcji, sterowanie urządzeniami i zarządzanie pracą przyłączonych do systemu urządzeń. „Uzupełnieniem przestrzeni badawczej projektu Taurona jest zespół systemów fotowoltaicznych o łącznej mocy 120 kWp wraz z magazynem energii o mocy 30kW w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy oraz instalacja laboratoryjna w Biurze Badań i Rozwoju Tauron Ekoenergii we Wrocławiu” – podano także. Zakończenie prac modernizacyjnych planowane jest na maj 2019 r., a ich efektem będzie osiągnięcie przez EW Lubachów zakresu regulacji mocy czynnej od – 0,5 (odstawienie wszystkich hydrogeneratorów i jednoczesne ładowanie magazynu energii) do + 1,7 MW, dostępnego w trybie sterowania zdalnego. Elektrownia Wodna Lubachów została uruchomiona w 1917 r. Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.