Tauron kupił pięć farm wiatrowych za 137 mln euro

psav zdjęcie główne„Nabycie farm to pierwsza duża inwestycja, wpisująca się w założenia +zielonego zwrotu+ Taurona” – podkreślił Grzegorczyk. Jak dodał, nowe kierunki strategiczne spółki zakładają, że co do zasady spółka będzie inwestować tylko w źródła odnawialne. Takie są megatrendy – dodał.
Zakupione farmy to Śniatowo – 16 turbin o mocy 32 MW, Mogilno – 17 turbin o mocy 34 MW, Inowrocław – 16 turbin o mocy 32 MW, Dobrzyń – 17 turbin o mocy 34 MW i Gołdap – 16 turbin o mocy 48 MW. Należały do grupy in.ventus.
Po przejęciu tych instalacji łączna moc farm wiatrowych w grupie Tauron przekroczy 380 MW. Jak podkreślał Grzegorczyk, po transakcji udział źródeł odnawialnych w aktywach wytwórczych przekroczy 10 proc.
„Komentarze analityków po zapowiedzeniu transakcji miały charakter pozytywny. Nasza aktualizacja nie ma charakteru papierowego, kryją się za nią konkretne działania” – mówił prezes Taurona.
Wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski mówił, że spółka spodziewa się co najmniej 100 mln zł zysku EBITDA rocznie z zakupionych farm. Transakcja ułatwia stabilność finansową w kolejnych latach i będzie pozytywnie odbierana przez inwestorów – dodał.
Wiceprezes Jarosław Broda podkreślił, że to nie był prosty zakup udziałów, ale też zakup zadłużenia w jednym pakiecie. Zaznaczył, że cena w przeliczeniu na MW leży w dolnych granicach podobnych transakcji.
Grzegorczyk podkreślił też, że transakcja zamyka znaczącą część sporów sądowych z farmami. „To ryzyko znika, co jest bardzo istotnym elementem” – zaznaczył.
Razem z kupnem farm Tauron kupił też wierzytelności Hamburg Commercial Banku AG wobec spółek zarządzających aktywami, będącymi przedmiotem transakcji. Uzgodniono, że po przeprowadzeniu transakcji bank ten zobowiąże się do cofnięcia powództwa wobec spółki Tauron Sprzedaż. W marcu 2019 r. Hamburg Commercial Bank zażądał prawie 233 mln zł plus odsetki tytułem kar umownych (ponad 196 mln zł) i odszkodowania (ponad 36 mln zł) za niewykonanie umów na sprzedaż „zielonych certyfikatów”.
Jednocześnie po przeprowadzeniu transakcji będzie można zakończyć postępowania toczących się z powództwa spółek należących do grupy in.ventus przeciwko spółkom z grupy Tauron.
W maju Tauron zaprezentował zaktualizowane kierunki strategiczne rozwoju, zakładające do 2025 r. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie o mocy rzędu 900 MW, farmy fotowoltaiczne o mocy rzędu 300 MW oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Spółka przewiduje, że dzięki planowanym działaniom w 2025 r. zwiększy udział źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej do blisko 30 proc., a w 2030 r. do ponad 65 proc.
Obecnie w ramach portfela źródeł odnawialnych Tauron dysponował przed transakcją 34 elektrowniami wodnymi oraz czterema farmami wiatrowymi.