TGE: W 2018 r. najwyższe w historii giełdy obroty energią elektryczną i gazem

psav zdjęcie główneWolumen obrotu energią elektryczną wyniósł 226 mln 052 tys. 409 MWh, co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jak podkreśliła TGE, zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego to najlepszy rezultat w historii notowań.
Na rynku spot wolumen wzrósł o 9,8 proc., na Rynku Dnia Następnego (RDN) wzrost wyniósł 9,9 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego zanotowano 14,5 proc. spadek. Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wzrósł o 129,5 proc. Na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2019 r. wyniosła w całym 2018 r. 242,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 74,90 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu na 2018 r. w roku 2017.
Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego wyniósł 143 mln 305 tys. 606 MWh, co stanowi wzrost rok do roku o 3,4 proc. i jest najlepszym wynikiem w historii notowań na rynku gazu na TGE.
Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen spadł rdr o 1,3 proc. Na Rynku Dnia Następnego (RDNg) wolumen spadł o 8,6 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego (RDBg) wzrósł o 28,5 proc. Wolumen obrotu na RTT wzrósł o 4,3 proc. względem rekordowego do tej pory roku 2017.
Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2018 r. 106,02 zł/MWh, czyli o 22,36 zł/MWh więcej niż w roku 2017. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w 2019 r. wyniosła w 2018 roku 106,28 zł/MWh, czyli o 24,49 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu na 2018 r.
Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 mln 302 tys. 830 MWh, co oznacza wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc.
Indeks cen węgla energetycznego dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec listopada 2018 r. wyniósł 250,78 zł za tonę, co oznacza wzrost o 18,6 proc. w stosunku do listopada 2017 r. Indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych wzrósł w tym samym okresie o 15,8 proc.
Na koniec grudnia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 77 spółek.