TK odroczył rozprawę ws. środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE do 13 maja

Do 13 maja Trybunał Konstytucyjny odroczył rozpoczęta w środę rozprawę ws. wykonywania środków tymczasowych unijnego trybunału, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa w państwach członkowskich UE.