UKNF: po unieważnieniu umów w CHF TU nie straciłyby płynności finansowej [TEST]

Wartość zwróconych ubezpieczonym składek przypisanych brutto wynikających z unieważnionych umów kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych według zakładanych scenariuszy wyniosłaby 3,37 mld zł, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dokumencie „Wpływ potencjalnych zmian otoczenia prawnego dot. kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych na sektor ubezpieczeń”. Żaden zakład ubezpieczeń nie straciłby pokrycia wymogu kapitałowego w wyniku realizacji scenariuszy.