Ulma miała 20,19 mln zł zysku netto, 70,28 mln zł EBITDA w 2020 r.

Ulma Construccion Polska odnotowała 20,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 46,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.