Unimot liczy na dywidendę za 2020 r. porównywalną do ubiegłorocznej

Unimot będzie starał się zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2020 roku na poziomie równym lub zbliżonym do wypłaconej rok wcześniej, zapowiedział prezes Adam Sikorski. W 2020 r. Unimot wypłacił 1,97 zł dywidendy na akcję.