UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez BP Europe części spółek Arge

psav zdjęcie główneBP Europe na terenie Polski zajmuje się m.in. hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. Taką działalność prowadzi też Arge Paliwa. Arge Nieruchomości zajmuje się natomiast głównie zarządzaniem, wynajmem lub sprzedażą własnych nieruchomości.
UOKiK w środowym komunikacie poinformował, że w tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku i weryfikacja danych przedstawionych przez BP we wniosku o zgodę na transakcję. „Dlatego urząd skierował sprawę do II fazy postępowania. Zapytaliśmy ok. 100 konkurentów uczestników koncentracji o ich opinie na temat przejęcia, wielkość własnej sprzedaży i zasięg terytorialny działania” – podał Urząd. Odpowiedzi wskazały m.in., na jakim obszarze stacje paliw konkurują ze sobą. UOKiK przyjął, że są to lokalne rynki, które „np. w miastach wyznacza promień do 2,5 lub do 5 km jazdy samochodem po drogach publicznych od przejmowanej stacji”.
Ankietowani zwrócili również uwagę na specyficzną sytuację na stacjach paliw w Cieszynie. „Zarówno BP Europe, jak i Arge posiadają stacje paliw po obu stronach drogi ekspresowej. Są one pierwszymi, które spotykają kierowcy przy wjeździe do Polski i ostatnimi, które mijają opuszczając nasz kraj” – wyjaśniono. Dlatego Urząd uznał, że niezależnie od przyjętej definicji rynku, „uczestnicy koncentracji bezpośrednio rywalizują tam ze sobą”.
Zdaniem UOKiK do ograniczenia konkurencji może też dojść w Krakowie, „na rynku wyznaczonym od jednej ze stacji paliw Arge”. Dlatego UOKiK zdecydował o wystosowaniu zastrzeżeń do koncentracji. Dodano, że „zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie”.
Urząd przypomniał, że w sprawach, w których „istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, prezes UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania” – czytamy.
Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.