Upały utrudniają pracę sieci energetycznej. Czy będą konieczne ograniczenia dostaw?

psav zdjęcie głównePSE – operator sieci przesyłowej energii elektrycznej – podkreśliły, że temperatura powoduje zmniejszenie zdolności przesyłowych linii oraz ograniczenia w pracy niektórych bloków energetycznych, wynikające głównie ze zbyt wysokiej temperatury wody chłodzącej. Efektem tych niekorzystnych zjawisk są lokalne trudności z pracą sieci.
Ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej pracy sieci PSE uruchomiają adekwatne do potrzeb środki zaradcze. W poniedziałek w ramach tzw. interwencyjnej rezerwy zimnej uruchomione zostały dwa znajdujące się w niej bloki o łącznej mocy 400 MW, w środę uruchomiono kolejny blok o mocy 120 MW.
PSE sięgnęły też po inne środki. We wtorek na skalę lokalną ogłoszony został czasowy – obowiązujący w godz. 15–22 – stan zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, wynikający z trudnych warunków pracy sieci w regionie obejmującym część województw wielkopolskiego i łódzkiego.
Zgodnie z przepisami prawa energetycznego, ogłoszenie stanu zagrożenia było wymagane w celu skorzystania ze środka zaradczego, polegającego na utrzymanie pracy bloków elektrowni z przekroczeniem parametrów zrzutu i poboru wody do lokalnego zbiornika wodnego. Pozwoliło to na przywrócenie warunków bezpiecznej pracy sieci. Również w środę, ze względów bezpieczeństwa pracy sieci operator ogłosił na tym samym terenie stan zagrożenia w godz. 13,15-18 i polecił zwiększenie produkcji niektórych bloków.