W 2020 roku dołożyliśmy do górnictwa ok. 4 mld złotych

3 mld 843,2 mln zł straty netto wygenerowało w ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku polskie górnictwo węgla kamiennego