Wydzielenie aktywów węglowych to kreatywna księgowość (OPINIA)

Plan wydzielenia aktywów węglowych i umieszczenie ich w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) to uprawianie kreatywnej rachunkowości na koszt podatników