Zyski szczepionkowych gigantów. Czy spółki farmaceutyczne są wciąż niedowartościowane?

Wall Street żyje emocjami związanymi z kwartalnymi publikacjami wyników finansowych, zwłaszcza koncernów farmaceutycznych i technologicznych.